Het schrijven: didactiek en behandeling van stoornissen

Het schrijven: didactiek en behandeling van stoornissen
Meskers ontwikkelingsneuropsychologische concepten

Wally van Grunsven & Charles Njiokiktjien (2017)
630 bladzijden, 867 referenties,
23 tabellen, 323 figuren, foto’s en tekeningen.
Harde omslag, gebonden, genaaid. (beperkte oplage)
ISBN 978 90 72008-15-2

€ 48.00

Bestel het boek online bij Suyi Bookshop.

suyi-bookshop-small

—–

Kijk in het boek
Inleiding (pdf)
Inhoud en voorwoord (pdf)

Voor wie en waarover? Dit boek is geschreven voor beroepsbeoefenaren die met onderwijs en behandeling van kinderen met lees- en schrijfproblemen te maken hebben. De auteurs laten hen zien wat de gedragsneurologische benadering volgens Mesker te bieden heeft met betrekking tot de ontwikkeling van de spraaktaal, het lezen en het schrijven.

Wally van Grunsven begon als leerkracht in het basisonderwijs. In 1973 kwam zij in opleiding bij Dr. P. Mesker en werkte tot zijn overlijden in 1985 met hem samen. Docentschappen in Nederland en Frankrijk. Lezingen in de VS, Frankrijk, Canada en Italië. Wetenschappelijk onderzoek in Nederland en België. Publicaties: zie www.meskertherapie.org.

Pierre Mesker (1905–1985) was neuroloogpsychiater. In De menselijke hand (1969) bespreekt hij hoe de handen de mogelijkheid verkrijgen tot waarnemend bewegen. Zijn ideeën liepen vooruit op wat neurowetenschappers vanaf het eind van de 20e eeuw zouden aantonen.

Charles Njiokiktjien, gepromoveerd neuroloog-psychiater; studeerde ontwikkelingsneurologie, neuropsychiatrie, klinische kinderneurologie en afasiologie. Workshops, nascholing en lezingen in Europa, Rusland, Turkije, Japan, Indonesië en de VS. Consulentschappen in de kinderpsychiatrie en bij de Stichting Dysphatische Ontwikkeling te Amsterdam. Publicaties: zie www.suyi.nl.