Dysfatische Ontwikkeling — Theorie Diagnostiek Behandeling (vernieuwde uitgave 2013)

dysfatische-ontwikkeling-150x150

Dysfatische Ontwikkeling
Theorie Diagnostiek Behandeling

Onder redactie van Xavier Tan
(Vernieuwde uitgave 8 juni 2013)

2013
Harde omslag, 403 blz.
456 referenties, 14 figuren en 17 tabellen
ISBN 978-90-72008-00-8

€ 60.00

Bestel het boek online bij Suyi Bookshop.

suyi-bookshop-small

—–

Dysfatische ontwikkeling is een neurologische spraaktaalontwikkelingsstoornis, waarbij het kind veel meer begrijpt van wat anderen zeggen dan het zelf kan zeggen. De redacteur en de auteurs vinden de multidisciplinaire behandeling ervan het belangrijkst. Dit boek benadrukt daarom de op een nieuw neurologisch concept van normale spraak-taalontwikkeling gebaseerde behandeling, maar gaat aan de heersende, soms controversiële theorieën niet voorbij.

‘Dysfatische ontwikkeling’ is geschreven voor kinderpsychiaters en -neurologen, (neuro)psychologen, orthopedagogen, huisartsen, kinder- en jeugdartsen, revalidatieartsen, kno-artsen en foniaters, paramedische behandelaars (kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten), maatschappelijk werkenden en onderwijsgevenden in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs.

 

Inhoud

Theorie
1 De normale spraaktaalontwikkeling en het metamorfoseconcept
Naar X.S.T. Tan. C.A. Verschoor, Ch. Njiokiktjien, P. van de Ree en M.C. Karelse
2 Dysfatische ontwikkeling
X.S.T. Tan, M.A.G. Beesems, Ch. Njiokiktjien, P. van de Ree, C.A. Verschoor,
J.M.J. Woertman en M.C. Karelse
3 De normale motoriek, dyspraxieën en andere motorische stoornissen
Ch. Njiokiktjien

Diagnostiek
4 Kinderneurologisch onderzoek
Ch. Njiokiktjien
5 Kinderneurologisch onderzoek
X.S.T. Tan
6 Logopedisch onderzoek
P. van de Ree, M.A.G. Beesems, M.C. Karelse en J.M.J.Woertman
7 Ergotherapeutisch onderzoek
C.A. Verschoor, G.J.Q. Verkerk en A. Klijn
8 Psychologisch onderzoek
C.A. Verschoor
9 Differentiële diagnostiek en casuïstiek
C.A. Verschoor, M.A.G. Beesems, M.C. Karelse, Ch. Njiokiktjien,P. van de Ree,
X.S.T. Tan en J.M.J. Woertman

Behandeling
10 Behandelprincipes
P. van de Ree, X.S.T. Tan en C.A. Verschoor
11 De methode Tan-Söderbergh
P. van de Ree, X.S.T. Tan en C.A. Verschoor
12 Individuele logopedische en ergotherapeutische behandeling
P. van de Ree, C.A. Verschoor en A. Klijn
14 Integrale groepsbehandeling
X.S.T. Tan, P. van de Ree en C.A. Verschoor
15 Onderzoek en behandeling van leerproblemen
P. van de Ree
16 Begeleiding van ouders en school
P. van de Ree
17 Medicamenteuze behandeling
Ch. Njiokiktjien, X.S.T. Tan
18 Voor Ouders
De ouders van Marijke

Auteurs
Maria Beesems, MSc, logopedist.
Coördinator en teamlid Stichting Dysphatische Ontwikkeling

Kristy Karelse, taal- en spraakpatholoog en logopedist.
Teamlid Stichting Dysphatische Ontwikkeling

Annemieke Klijn, ergotherapeut.
Teamlid Stichting Dysphatische Ontwikkeling

Charles Njiokiktjien, kinderneuroloog en psychiater n.p.
Teamlid Stichting Dysphatische Ontwikkeling

Petra van de Ree, klinisch linguïst, logopedist en remedial teacher.
Teamlid Stichting Dysphatische Ontwikkeling en opleidingsdocent aan de Marnix Academie voor leraren in het basisonderwijs

Xavier Tan †, kinderpsychiater. Oprichter en coördinator.
van de Stichting Dysphatische Ontwikkeling

Gijs Verkerk, MSc, ergotherapeut.
Voormalig teamlid Stichting Dysphatische Ontwikkeling

Ank Verschoor, klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog-specialist en ergotherapeut.
Coördinator en teamlid Stichting Dysphatische Ontwikkeling; Psychologiepraktijk Ebbinge & Verschoor

Judith Woertman, logopedist.
Voormalig teamlid Stichting Dysphatische Ontwikkeling.

suyi-bookshop-small

Te verkrijgen via de boekhandel of online te bestellen via:
www.bookshop.suyi.nl te Amsterdam, Suyi Publicaties.